Výstupy projektu

Klíčová aktivita č. 1 – přípravná fáze projektu a instalace multimediální laboratoře

 • organizační řád projektu – vytvořen
 • webová stránka projektu – spuštěna 1. prosince 2009
 • informační leták – vytištěn a distribuován 10. února 2010
 • multimediální laboratoř a instalace 27 licencí softwaru – instalováno

Klíčová aktivita č. 2 – školení pedagogických pracovníků

 • 17 proškolených pedagogů – proškoleno
 • prezenční listiny – založeny ze všech školení a workshopu
 • osvědčení o absolvování školení – předáno pedagogům, kopie založeny

Klíčová aktivita č. 3 – inovace ŠVP pro zlepšení podmínek pro využití ICT ve výuce

 • novovaný školní vzdělávací program
 • vytvořeny školící materiály pro žáky EDUCAnet – Střední odborné školy Pardubice, s. r. o.

Klíčová aktivita č. 4 – implementace multimediální laboratoře do výuky a tvorba a pilotní ověření multimediálních studijních materiálů (podcastů) ve výuce

 • vytvořena tříděná aktualizovaná databáze audio a video podcastů – sekce: novinky, jazyky, ekonomické, přírodovědné, informační technologie a počítačová grafika
 • vytvořeny a vyplněny hodnotící dotazníky pro pedagogy a žáky týkající se tvorby a využití výukových podcastů

Klíčová aktivita č. 5 – tvorba metodiky pro využití multimediálních studijních materiálů

 • vytvořena Metodika využití multimédií ve výuce a tvorba a využití výukových podcastů ve středoškolské výuce v rozsahu dvaceti stran

Klíčová aktivita č. 6 – závěrečná konference projektu

 • 27. dubna 2011 proběhla závěrečná konference projektu
 • byl vytvořen sborník projektu, který obdrželi všichni účastníci konference, sborník je uložit do výstupů na školním serveru: P:\Projekt EU 2009-10 pod názvem SBORNIK-KOMPLET

Zde budeme postupně uveřejňovat výstupy projektu.

Loga

Stáhněte si

Metodika využití multimediálních studijních materiálů ve výuce (PDF)
www.esfcr.cz
Stránky Evropského sociálního fondu Vám poskytnou základní informace o tom, jak fond funguje, jak správně postupovat při podávání žádostí o dotace v rámci jednotlivých operačních programů. Naleznete zde i důležité dokumenty a formuláře týkající se ESF.

www.strukturalni-fondy.cz
Portál slouží jako rozcestník pro získávání komplexních a spolehlivých informací o fondech EU v České republice. Je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které vystupuje v roli centrálního koordinátora využívání fondů EU v České republice. Pro výkon této funkce byl na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK).

image
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS