Archív

Rekonstrukce multimediální laboratoře, únor 2015


Tisková zpráva: Projekt Multimediální tvorba pokračuje

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky pokračuje již 7. rokem v realizaci výuky v moderní Multimediální laboratoři vybudované v rámci projektu a využívá ve výuce výukových podcastů, které se učitelé školy naučili tvořit v na školeních a workshopech pořádaných v rámci projektu. Rok 2016 je posledním rokem období udržitelnosti, škola i nadále bude využívat všech výstupů vytvořených v rámci projektu ke zkvalitnění výuky.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educapardubice.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educapardubice.cz


Tisková zpráva: Projekt Multimediální tvorba modernizuje

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky stěhuje Multimediální laboratoř, vybudovanou v rámci projektu, do nových moderních prostor v areálu Střední průmyslové školy stavební Pardubice. Multimediální laboratoř získá větší prostor a zázemí pro vybudování části pro audiovizuální tvorbu.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educapardubice.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educapardubice.cz


Projekt Multimediální tvorba inovuje (30. září 2014)

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky pokračuje rekonstrukcí Multimediální laboratoře a reorganizací učebny z důvodu nabídky nového zaměření oboru Informační technologie – Nová média

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educapardubice.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educapardubice.cz


Tisková zpráva: Projekt multimediální tvorba pokračuje (14. května 2013)

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky pokračuje v tvorbě nových výukových podcastů. Výukové podcasty jsou již zařazeny do všech předmětů, které jsou na škole vyučovány. V období od listopadu 2012 do dubna 2013 byla na základě připomínek z praxe aktualizována metodika a doplněny školící materiály pro žáky školy.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educapardubice.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educapardubice.cz


Tisková zpráva: Projekt multimediální tvorba pokračuje (30. dubna 2012)

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky pokračuje v tvorbě nových výukových podcastů. V období od 1. května 2012 do 30. dubna 2012 vzniklo celkem šestnáct nových výukových podcastů pro předměty anglický jazyk, fyzika, praktická cvičení, občanská nauka, dějepis a pro ekonomické předměty. Výukové podcasty jsou již zařazeny do všech předmětů, které jsou na škole vyučovány.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz


Tisková zpráva: Rozšíření spolupráce o základní školy (10. září 2012)

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky rozšiřuje spolupráci o základní školy. Od 1. června 2012 jsme připravili koncipované dopoledne pro žáky 9. ročníků základních škol Pardubického kraje s ukázkami grafiky, designu a výukových podcastů vytvořených v rámci projektu Multimediální tvorba. Ukázky a přímou práci si již vyzkoušeli žáci a pedagogové ze ZŠ Masarykovo náměstí, Přelouč; ZŠ Holubova, Holice; ZŠ Ohrazenice, Pardubice a ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice.

Solupráce se základními školami

Solupráce se základními školami

Solupráce se základními školami

Solupráce se základními školami

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz


Tisková zpráva: Závěrečná konference projektu Multimediální tvorba (30. dubna 2011)

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky spěje k cíli. 27. dubna 2011 se uskutečnila závěrečná konference projektu, na které byla účastníkům konference představena multimediální laboratoř, předvedeny ukázky výukových podcastů, byli seznámeni s vytvořenou metodikou a inovací ŠVP. Mezi účastníky konference byli především zástupci středních a základních škol Pardubického kraje.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz


Tisková zpráva: Projekt Multimediální tvorba se blíží do cíle (14. dubna 2011)

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky spěje k cíli. Byla dokončena inovace školního výukového programu. Před dokončením jsou školící materiály pro žáky představující nové technologie, ovládání softwaru, vzdělávací nástroj podcastů ve výuce, postupy vytváření a využití podcastů. Je již vytvořena první část metodiky týkající se obecných doporučení (pedagogické a didaktické hledisko).

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz


Tisková zpráva: Projekt Multimediální tvorba je v etapě tvorby metodiky pro využití multimediálních studijních materiálů (podcastů) ve výuce (14. dubna 2011)

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky přešel do další etapy – Tvorba metodiky pro využití multimediálních studijních materiálů (podcastů) ve výuce. Jedná se o ucelený dokument v rozsahu cca 20 stran, obsahující návod, doporučení, rizika, ale také pozitiva a negativa související s jejich začleňováním do výuky na středních školách. Metodika bude představena na závěrečné konferenci projektu a uveřejněna na webových stránkách projektu.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz


Tisková zpráva: Projekt Multimediální tvorba je v etapě implementace multimediální laboratoře do výuky a tvorbě a pilotním ověřování multimediálních studijních materiálů (podcastů) ve výuce (14. dubna 2011)

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky přešel do další etapy – implementace multimediální laboratoře do výuky a tvorba a pilotní ověřování multimediálních studijních materiálů (podcastů) ve výuce. Pedagogové a žáci vytvářejí výukové podcasty a probíhá pilotní ověřování ve výuce. Budou vytvořeny výukové podcasty pro všechny vyučované předměty. Výukové podcasty jsou zpracovány různou formou – testy, simulace, výklad, cvičení.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz


Tisková zpráva: Projekt Multimediální tvorba má za sebou Workshop a ukončení školení pedagogů (29. října 2010)

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky ukončil další etapu – školení pedagogických pracovníků workshopem 27. října 2010, který byl rozdělen na dvě skupiny. Celkem bylo proškoleno sedmnáct pedagogických pracovníků pod vedením lektorů vzdělávací firmy ELiEN, všichni vyškolení obdrželi certifikát o úspěšném absolvování série školení a workshopu. Pedagogové se naučili pracovat s novým softwarem umožňujícím tvorbu multimediálních výstupů (podcastů). Každý pedagog absolvuje třicet hodin školení a workshop zaměřený na možnosti využití podcastů ve výuce a na způsoby jejich začleňování do výuky. Mají za sebou první vytvořené podcasty a nyní již vše nově zvládnuté budou používat ve výuce.

Fotografie ze slavnostního otevření učebny naleznete v galerii.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz


Tisková zpráva: Projekt Multimediální tvorba spustil pilotní provoz Multimediální laboratoře (23. června 2010)

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky zahájil další etapu - školení pedagogických pracovníků. Sedmnáct pedagogických pracovníků pod vedením lektorů vzdělávací firmy ELiEN se začalo učit, jak pracovat s novým softwarem umožňujícím tvorbu multimediálních výstupů (podcastů). Každý pedagog absolvuje třicet hodin školení a workshop zaměřený na možnosti využití podcastů ve výuce a na způsoby jejich začleňování do výuky.

Fotografie ze slavnostního otevření učebny naleznete v galerii.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz


Tisková zpráva: Projekt Multimediální tvorba spustil pilotní provoz Multimediální laboratoře (2. května 2010)

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky má za sebou první hmatatelný úspěch. Po šestiměsíčním úsilí realizačního týmu a dalších zainteresovaných spolupracovníků byla slavnostně dne 29. dubna 2010 předána do pilotního provozu Multimediální laboratoř, která svým vybavením je srovnatelná s prestižními zařízeními tohoto typu například v Dánsku, Velké Británii či Německu.

Fotografie ze slavnostního otevření učebny naleznete v galerii.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz


Tisková zpráva: Projekt Multimediální tvorba opět vybíral dodavatele (26. dubna 2010)

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky má za sebou poslední výběrové řízení, které bylo nejobtížnější vzhledem k požadavkům kladeným na případné dodavatele. Toto výběrové řízení proběhlo v termínu 9. – 22. dubna 2010. Hodnotící komise posuzovala nabídky 23. dubna 2010. Nejlepší nabídku dodalo občanské sdružení Exekutorská institut ČT o. s. Moravská Třebová.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz


Tisková zpráva: Projekt Multimediální tvorba má první vítěze výběrových řízení (5. března 2010)

Projekt „Multimediální tvorba“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky má za sebou první dvě výběrová řízení. První z nich – Nákup softwaru pro Multimediální laboratoř proběhlo v termínu 4. – 15. února 2010 a 16. února 2010 byly vyhodnoceny došlé nabídky. Vítězem se stala firma Digital Media s. r. o. Olomouc.

Druhé výběrové řízení – Dodávka školení pro pedagogy pro práci se softwarem umožňujícím tvorbu multimediálních výstupů (podcastů) a workshopů proběhlo v termínu 17. února – 1. března 2010. Došlé nabídky byly vyhodnoceny 2. března 2010. Nejlepší nabídku dodala firma ELiEN Pardubice.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz


Tisková zpráva: Prvního listopadu byl zahájen projekt „Multimediální laboratoř“, na nějž přispívá Evropský sociální fond (1. listopadu 2009)

Z důvodu rozvoje technických oborů potřebných ze strany zaměstnavatelů, pro které je informační a počítačová gramotnost nezbytná a samozřejmá, je v zájmu středních odborných škol nejen sledovat, ale hlavně reagovat na potřeby trhu a již na středním stupni vzdělávání na tyto požadavky žáky připravovat. Střední odborná škola Pardubice si klade za cíl kvalitně připravit své žáky pro vstup na trh práce, proto vytvořila inovativní projekt „Multimediální laboratoř“, jehož hlavním cílem je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály). Díky nim bude možné výrazně zvýšit zapojení žáků do výuky a inovativně rozvíjet ICT kompetence pedagogů i žáků v souladu s požadavky RVP. Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové školy. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Fotografie ze slavnostního otevření učebny naleznete v galerii.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/projekt/

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, hlavní manažer projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz


7. května 2010:
Projekt Multimediální tvorba ukončil první výběrová řízení. Tiskové zprávy s jejich výsledky naleznete v archívu.

Loga

Stáhněte si

Metodika využití multimediálních studijních materiálů ve výuce (PDF)
www.esfcr.cz
Stránky Evropského sociálního fondu Vám poskytnou základní informace o tom, jak fond funguje, jak správně postupovat při podávání žádostí o dotace v rámci jednotlivých operačních programů. Naleznete zde i důležité dokumenty a formuláře týkající se ESF.

www.strukturalni-fondy.cz
Portál slouží jako rozcestník pro získávání komplexních a spolehlivých informací o fondech EU v České republice. Je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které vystupuje v roli centrálního koordinátora využívání fondů EU v České republice. Pro výkon této funkce byl na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK).

image
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS