Leták

O projektu

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu CZ.1.0.7
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: Pardubický kraj, výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.1.
Typ projektu: Grantový
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/02.0074
Název projektu: Multimediální laboratoř
Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji CZ.1.07/1.1.03

Stručný obsah projektu

Záměrem našeho projektu je výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní a širší využití ICT ve výuce na naší škole, EDUCAnet – Střední odborná škola Pardubice, s. r. o., a implementovat nový vzdělávací nástroj, kterým jsou tzv. výukové podcasty (audio či video výukové materiály). Díky nim bude možné výrazně zvýšit zapojení žáků do výuky a inovativně rozvíjet ICT kompetence pedagogů i žáků v souladu s požadavky RVP. Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové školy.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro kvalitní a širší využití ICT ve vyučování, což přispěje k celkovému zefektivnění a individualizaci vzdělávání na škole.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • Rozvoj ICT kompetencí žáků na základě začlenění moderních technologií do výuky, a to formou vytvoření multimediální laboratoře s inovativním softwarem, který umožní tvorbu výukových a vzdělávacích podcastů (audio a video příspěvků) pro odborné i všeobecné předměty ve studijních oborech naší školy, a to v souladu s ŠVP.
  • Rozvoj ICT kompetencí pedagogů na základě školení zaměřeného na digitální média a multimediální tvorbu.
  • Inovace školního vzdělávacího programu pro podporu rozvoje ICT kompetencí žáků požadovaných trhem práce, a to pomocí inovace a dalšího rozvoje vzdělávací oblasti ICT pro oba studijní obory naší školy, a to v rozsahu 40 hodin.
  • Vytvoření tříděné a aktualizované databáze vzdělávacích a výukových audio a video podcastů pro vybrané předměty.
  • Vytvoření metodiky pro tvorbu a využití multimediálních studijních materiálů (podcastů) ve středoškolské výuce, která shrne návody, postupy a doporučení, a její zpřístupnění dalším středním školám.

Naše cílová skupina

Cílovou skupinu projektu tvoří naši žáci ve studijních oborech Informační technologie a Ekonomika a podnikání. Využití laboratoře a výukových podcastů bude pilotně odzkoušeno u osmi předmětů v daných studijních oborech a zahrne všechny žáky školy. Druhou skupinou podpořených osob jsou naši pedagogové zapojení do projektu, kteří budou v rámci projektu dále vzděláváni pro práci s novými technologiemi.

Loga

Stáhněte si

Metodika využití multimediálních studijních materiálů ve výuce (PDF)
www.esfcr.cz
Stránky Evropského sociálního fondu Vám poskytnou základní informace o tom, jak fond funguje, jak správně postupovat při podávání žádostí o dotace v rámci jednotlivých operačních programů. Naleznete zde i důležité dokumenty a formuláře týkající se ESF.

www.strukturalni-fondy.cz
Portál slouží jako rozcestník pro získávání komplexních a spolehlivých informací o fondech EU v České republice. Je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které vystupuje v roli centrálního koordinátora využívání fondů EU v České republice. Pro výkon této funkce byl na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK).

image
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS