Harmonogram realizace projektu

Číslo Klíčová aktivita Doba trvání
1 Příprava pedagogů a prostředí pro realizaci inovované výuky březen 2012 – červen 2013
2 Tvorba Metodiky, Výukového programu a témat EVVO pro inovovanou výuku září 2012 – únor 2013
3 Realizace inovované výuky září 2012 – červen 2013
4 Inovace ŠVP, rozšíření plánu výuky EVVO na škole a tvorba výukového CD červenec 2013 – srpen 2013

Klíčová aktivita číslo 1

Příprava Pedagogů a prostředí pro realizaci inovované výuky: 1. března 2012 – 30. června 2013.

Výstup Klíčové aktivity číslo 1

  • 5 proškolených pedagogických pracovníků pro zlepšení odborných, didaktických a metodických znalostí pro realizaci inovované výuky
  • 1 laboratoř přírodních věd včetně všech výše uvedených pomůcek