Loga

Archív

Tisková zpráva (31. srpna 2015)

Projekt „INOVACE PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond ukončení klíčové aktivity č. 3 „Realizace inovované výuky“

Projekt Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků pokračoval i ve druhém roce (období udržitelnosti) po ukončení projektu. Škola se stěhuje do nových prostor, do areálu Střední průmyslové školy stavební Pardubice v Rybitví. Se stěhováním je spojeno i nové vybudování přírodovědné laboratoře, která bude dále na škole fungovat pro výuku přírodovědných předmětů. Laboratoř je především využívána pro výuku elektrotechniky, fyziky, chemie a biologie a ekologie, zvláště pak pro laboratorní práce a pokusy. Díky novým prostorám vznikne oddělený uzamčený prostor pro uskladnění výukových pomůcek pro přírodovědnou laboratoř. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Tisková zpráva (31. července 2015)

Projekt „INOVACE PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond ukončení klíčové aktivity č. 3 „Realizace inovované výuky“

Projekt Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků pokračoval i ve druhém roce (období udržitelnosti) po ukončení projektu. Byla doplněna Metodika projektu, učitelé vytvořili 2 nová témata v EVVO – Ochrana přírody a Pardubický kraj – kraj chemie. Dále 10 digitálních učebních materiálů – 4x z oblasti fyziky – Stavba a vlastnosti látek, 2c z elektrotechniky – elektrický náboj a elektrické pole, 4 z matematiky - Finanční matematika. Učitelé již standardně zařazují DUM do výuky a žáci tak mají možnost získávat nové poznatky interaktivním způsobem. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Tisková zpráva (30. června 2013)

Projekt „INOVACE PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond ukončení klíčové aktivity č. 3 „Realizace inovované výuky“

Projekt Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků ke 30.6.2013 úspěšně dokončil klíčovou aktivitu č. 3 „Realizace inovované výuky“. V rámci projektu se podařilo postupně zavádět do výuky přírodních věd nové výukové programy a témata EVVO, a to včetně tvorby a využití výukových podkladů, materiálů, pomůcek, pracovních a metodických listů a multimediálních materiálů. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Tisková zpráva (10. září 2013)

Projekt „INOVACE PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond ukončení realizace

Projekt Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků byl dne 31.8.2013 úspěšně dokončen. V rámci projektu se podařilo vybudovat a vybavit moderními pomůckami (stavebnice pro fyziku a elektrotechniku, laboratorní vybavení pro chemii a biologii, interaktivní učebnice matematiky) přírodovědnou laboratoř, kde probíhá výuka fyziky, elektrotechniky a laboratorní práce z biologie a chemie. Učitelé ve spolupráci se žáky vytvořily nové výukové materiály pro předměty matematika, fyzika, elektrotechnika, chemie, biologie a ekologie. Jsou to různé pracovní listy, výukové prezentace a metodické listy k laboratorním pracím. Ze všech těchto materiálů vzniklo kompletní výukové CD, které je k dispozici pro všechny učitele školy. V rámci projektu vznikla metodika, jejíž součástí je také výstupní hodnocení – zpětná vazba od žáků na předcházející a inovovanou výuku, kterou mohli spoluvytvářet. Přidanou hodnotou projektu je nový pohled učitelů na možnosti výuky a využívání nových metod a prostředků při výuce i tradičně neoblíbených předmětů jako je matematika a fyzika. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Tisková zpráva (30. června 2013)

Projekt „INOVACE PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond ukončení klíčové aktivity č. 3 „Realizace inovované výuky“

Projekt Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků ke 30.6.2013 úspěšně dokončil klíčovou aktivitu č. 3 „Realizace inovované výuky“. V rámci projektu se podařilo postupně zavádět do výuky přírodních věd nové výukové programy a témata EVVO, a to včetně tvorby a využití výukových podkladů, materiálů, pomůcek, pracovních a metodických listů a multimediálních materiálů. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Tisková zpráva (20. dubna 2013)

Projekt „INOVACE PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond zpracovává Metodiku projektu

Projekt Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků je ve fázi budování. Od 1. 9.2012 do 28.2.2013 proběhla klíčová aktivita č. 2 – Tvorba Metodiky, Výukového programu a témat EVVO pro inovovanou výuku. V rámci této klíčové aktivity vytvořili metodici ve spolupráci s odbornými garanty přírodních věd Metodiku projektu, která obsahuje metodické a didaktické poznatky, návody a doporučení pro inovovanou výuku přírodních věd. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Tisková zpráva (30. ledna 2013)

Projekt „INOVACE PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond vytváří výukové materiály

Projekt Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků je ve fázi budování. Od 1. 9.2012 do 30.6.2013 probíhá klíčová aktivita č. 3 – Realizace inovované výuky. V rámci této klíčové aktivity vytvářejí odborní garanti přírodních věd výukové materiály, pracovní listy, výukové prezentace, podcasty a postery ve spolupráci se žáky v přírodovědných předmětech. Všechny výukové materiály a pomůcky jsou zařazeny do 18 témat výukového programu „Matematicko-fyzikální gramotnost“ a 6 témat pro rozšíření environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve škole. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Fotografie z exkurzí pořádaných v rámci projektu

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

Tisková zpráva (23. října 2012)

Projekt „INOVACE PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond předla do výuku přírodovědnou laboratoř

Projekt Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků je ve fázi budování. Od 1. 3.2012 probíhá klíčová aktivita č. 1 – Příprava pedagogů a prostředí pro realizaci inovované výuky. Dne 22.10.2012 byla předána do výuky nově vybudovaná přírodovědná laboratoř. Žáci školy se díky nově vybudované přírodovědné laboratoři mohou v předmětech fyzika, chemie, biologie, elektrotechnika a matematika učit jinak. Předpokládáme zvýšení kladného vztahu žáků k „neoblíbeným předmětům“ a lepší vybavení žáků odbornými znalostmi. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

obrázek

obrázek

obrázek

Tisková zpráva (1. října 2012)

Projekt „INOVACE PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond zahájil klíčovou aktivitu č. 2

Projekt Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků je ve fázi inovace výuky. Od 1. 9.2012 probíhá klíčová aktivita č. 2 – Tvorba Metodiky, Výukového programu a témat EVVO pro inovovanou výuku. Byl ustanoven širší realizační tým, který bude celou klíčovou aktivitu realizovat. Na následující 3 měsíce je naplánován sběr a třídění informací, implementace inovované výuky, hodnocení poznatků z výuky v předmětech matematiky, fyzika, elektrotechnika, biologie a ekologie. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Tisková zpráva (30. května 2012):

Projekt „INOVACE PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond buduje přírodovědnou laboratoř

Projekt Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků je ve fázi budování. Od 1. 3.2012 probíhá klíčová aktivita č. 1 – Příprava pedagogů a prostředí pro realizaci inovované výuky. V současné době budujeme laboratoř přírodních věd, probíhají všechny stavební úpravy. Byl zpracován projekt na vybavení přírodovědné laboratoře a postupně osloveni potencionální dodavatelé nábytku a výukových pomůcek. Od 2.9.2012 se rozběhne proškolování pedagogických pracovníků pro zlepšení odborných, didaktických a metodických znalostí pro realizaci inovované výuky. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/prirodovednyprojekt/.

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, manažerka projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz

obrázek

obrázek


Tisková zpráva (5. března 2012):

Prvního března 2012 byl zahájen projekt „INOVACE PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond

Hlavním cílem projektu je inovace výuky přírodních věd na škole pro rozvoj klíčových kompetencí žáků a pro zvýšení jejich motivace ke vzdělávání v tomto oboru, a to na základě vytvoření a realizace praktického výukového programu „Matematicko-fyzikální gramotnost“ a zpracování vybraných témat pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

  • zavedení názorné a projektové výuky v rámci předmětů matematika, fyzika, chemie, biologie a ekologie pro vybrané ročníky
  • vytvoření a realizace praktického výukového programu „Matematicko-fyzikální gramotnost“, který bude obsahovat 18 zpracovaných témat včetně výukových pomůcek, podpůrných výukových materiálů, pracovních listů a multimediálních výukových materiálů
  • rozvoj EVVO na škole
  • vytvoření Metodiky výuky matematicko-fyzikální gramotnosti na škole v přírodovědných předmětech
  • školení pedagogických pracovníků školy
  • rozšíření školního vzdělávacího programu pro oba obory v dané oblasti
  • vybavení laboratoře přírodních věd pro realizaci inovované výuky

Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové školy. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Více informací o projektu naleznete na http://sosp.educanet.cz/prirodovednyprojekt/.

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, manažerka projektu
e-mail: lenka.roleckova@educanet.cz